Napisz do nas: ogrzewanieelektryczne@interia.pl     
Strona naszego sklepu internetowego: ogrzewanieelektryczne.sklep2.pl
   
                                                                                              
tel. 
535-308-883!!! UWAGA !!!

Gmina Wrocław wprowadza program dofinansowujący inwestycje poniesione na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na elektryczne. Informacje odnośnie tego projektu znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem :


http://www.wroclaw.pl/kawka?utm_campaign=kawka&utm_source=wroclaw&utm_medium=displayNa skróty (spis treści):
Statyczne Piece akumulacyjne ELEKTROTERMIA serii KOA/2
Dynamiczne Piece akumulacyjne ELEKTROTERMIA serii DOA/3.02
Dynamiczne Piece akumulacyjne ELEKTROTERMIA serii DOA/E
Dane technicze pieców
ELEKTRYCZNE PIECE AKUMULACYJNE
Ogrzewanie akumulacyjne to ekonomiczny i bezpieczny system grzewczy. Jego główna zasada działania polega na gromadzeniu energii cieplnej
w godzinach II taryfy (tańszej energii elektrycznej) i oddawaniu jej przez całą dobę. Tańsza taryfa tzw. nocna występuje w godzinach od 22–6 oraz
od 13–15 (w niektórych rejonach energetycznych godziny taryfowe mogą być inne). Praca urządzeń akumulacyjnych można podzielić na dwa etapy. Pierwszy to ładowanie (nagrzewanie), w których energia elektryczna pobierana z sieci elektrycznej zużyta jest głównie na nagrzanie układu akumulacyjnego (część energii jest od razu przekazana do otoczenia). Drugi etap to rozładowanie, w którym ciepło oddawane jest do otoczenia na zasadzie promieniowania, konwekcji a w przypadku ogrzewaczy akumulacyjnych z dynamicznym rozładowaniem proces oddawania ciepła następuje poprzez wydmuch za pomocą wentylatora sterowanego regulatorem lub programatorem temperatury.


W celu zapoznania sie z cenami oraz pozostałym asortymentem naszej firmy zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu internetowego www.ogrzewanieelektryczne.sklep2.pl
STATYCZNY PIEC AKUMULACYJNY ELEKTROTERMIA SERII KOA /2
Ogrzewacze powierzchniowo-kanałowe serii KOA posiadają blok akumulacyjny, w którym wykonany jest kanał powietrzny.
Wewnątrz kanału
umieszczone są elementy grzejne, które ogrzewają rdzeń akumulacyjny oraz powietrze w kanale.

Oddawanie ciepła odbywa się poprzez promieniowanie i swobodną konwekcję (podobnie jak przy ogrzewaczach statycznych)
oraz poprzez przepływające powietrze przez kanał (zimne powietrze wpływ do kanału i na skutek ogrzania wypływa górą).
Dzięki zastosowaniu ruchomej przysłony kanału istnieje możliwość ręcznej (zgrubnej) regulacji temperatury w pomieszczeniu.
Piec akumulacyjny KOA        ZALETY PIECÓW AKUMULACYJNYCH

         - ekonomiczne - wykorzystują tanią energię
         - ekologiczne - nie powodują zanieczyszczenia środowiska,
         - efektywne - unikalna konstrukcja kanałów zapewnia      
           wyjątkową skuteczność
         - grzania, a przy ogrzewaczach dynamicznych dają możliwość
           utrzymania temperatury w pomieszczeniu na stałym  poziomie,
         - bezpieczne - posiadają nowoczesne zabezpieczenia przed    
           przegrzaniem, posiadają znaki bezpieczeństwa „B”,
         - solidne - grzałki wykonane w oparciu o technologię i materiały
           szwedzkiej firmy KANTHAL, materiał bloku ceramicznego 
           z feolitu oraz izolacja (microtherm) najwyższej jakości,
         - łatwe w transporcie - rozbieralne,
         - ładowane od przodu - możliwość montażu we wnękach i pod
           parapetamiBUDOWA PIECA AKUMULACYJNEGO SERII KOA


1. Kratka wydmuchu powietrza            7. Lampka kontrolna
2. Rurkowe elementy grzejne                8. Izolacja cieplna (microtherm)
3. Regulator wywiewu                           9. Blok akumulacyjny (feolit)
4. Regulator ładowania                         10. Vermiculit
5. Pokrętło regulatora wywiewu           11. Ogranicznik temperatury
6. Pokrętło regulatora ładowania         12. Listwa przyłączeniowa


piec akumulacyjny

            Szerokość tylko 19 cm                                Czytelna listwa podłączeniowa                                  Izolacja cieplna MicrothermDYNAMICZNY PIEC AKUMULACYJNY ELEKTROTERMIA SERII DOA /3.02
piec akumulacyjny DOA Ogrzewacze z dynamicznym rozładowaniem to urządzenia bardziej  
zaawansowanew porównaniu do ogrzewaczy powierzchniowo-kanałowych.
Blok akumulacyjny posiada kanał przez który przepływa powietrze
wymuszone działaniem wentylatora. Ogrzewacze te posiadają izolację
termiczną o bardzo dobrych parametrach, która zapewnia lepsze
utrzymanie ciepła przez blok i oddawanie do pomieszczenia głównie za
pośrednictwem wydmuchiwanego z kanału powietrza. Wydmuch powietrza
jest możliwy dzięki zastosowaniu wentylatora w kanale wylotowym.

Do prawidłowego działania urządzenia konieczne jest zastosowanie pokojowego
termostatu lub programatora temperatury (szczegóły na str. 4 w „Wyposażenie dodatkowe”).
Praca wentylatora jest sterowana przez pokojowy regulator temperatury
lub tygodniowy programator temperatury. Zastosowanie tygodniowego programatora
pozwala na dostosowanie temperatury w pomieszczeniu do własnych
potrzeb (obniżenie temperatury w czasie gdy nie przebywamy w pomieszczeniu
oraz jego dynamiczne rozładowanie w stosunkowo krótkim czasie np po powrocie
z pracy w godzinach popołudniowych. Dzięki temu mamy możliwość oszczędności
kosztów eksploatacji . Zastosowanie sterownika pogodowego (automatycznej regulacji
ładowania ogrzewacza w zależności od temperatury zewnętrznej) w ogrzewaczach
DOA/E pozwala na dodatkowe zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.
W ogrzewaczach DOA/3.02 nie ma możliwości podłączenia sterowania pogodowego


 BUDOWA PIECA AKUMULACYJNEGO SERII DOA


1. Pokrętło regulatora ładowania                
2. Regulacja wydajności wentylatora                
3. Wyłącznik dodatkowego elementu grzejnego    
4. Lampka kontrolna                                                  
5. Kratka dystansowa na tylnej ściance                  
6. Izolacja cieplna (microtherm)                              
7. Rurkowe elementy grzejne                                  
8. Blok akumulacyjny (feolit)  
9. Regulator ładowania
10. Listwa przyłączeniowa
11. Opornik ładowania pogodowego
12. Wylot nagrzanego powietrza
13. Wlot chłodnego powietrza
14. Dodatkowy element grzejny*
15. Wstępny filtr powietrza
16. Opornik wentylatora
17. Ogranicznik temperaturyelementu dodatkowego*
* opcja za dopłatą


Bezpieczeństwo dynamicznego pieca akumulacyjnego wynika z jego konstrukcji. Izolacja termiczna (microtherm), będąc w obecnej chwili jedną z najnowocześniejszych izolacji termicznych dostępnych na rynku,  powstrzymuje "ucieczkę" zgromadzonego ciepła w bloku akumulacyjnym na zewnątrz pieca, co powoduje że piec w sposób statyczny przez obudowę oddaje ok 15% energii zgromadzonej w czasie trwania II taryfy. Jednocześnie temperatura pieca na obudowie (górna jego części) najczęściej waha się w okolicy 50° C. Pozostała część ciepła czyli 85% oddawana jest w sposób dynamiczny poprzez wentylator zlokalizowany w dolnej częsci pieca.


    Czytelna listwa       Bloki akumulacyjne         Kratka wlotowa i                  Panel z                                 Wentylator osiowy
   przyłączeniowa                 (feolit)                          wylotowa                    przełącznikami

WYPOSAŻENIE DODATKOWE PIECÓW AKUMULACYJNYCH DOA /3.02

                                       


DYNAMICZNY PIEC AKUMULACYJNY ELEKTROTERMIA SERII DOA /E
Nowy ogrzewacz dynamiczny jest połączeniem cech charakterystycznych dla pieców serii DOA z zaawansowaną technologią. DOA /E jest urządzeniem nowej generacji o parametrach technicznych niespotykanych dotąd na rynkach światowych. Dzięki specjalnym funkcjom elektronicznego sterownika umożliwia:

- elektroniczną regulację ładowania
- elektroniczną regulację temperatury w pomieszczeniu *
- elektroniczne sterowanie pogodowe optymalizujące koszty eksploatacji**
- programowanie II taryfy
- sterowanie dogrzewaniem
- programowanie zegara czasu rzeczywistego

* koniecznie należy zastosowac czujnik temperatury pomieszczenia
** koniecznie należy zastosowac czujnik temperatury zewnętrznej (pogodowej)
Piec akumulacyjny DOA/E

                     Warto podkreślić, że wymienione powyżej funkcje sprawiają, iż ogrzewacz typu DOA /E charakteryzuje się jeszcze lepszą efektywnością, co ma bezpośredni wpływ na niższe koszty eksploatacji.  Uyzyskujemy to dzięki wbudowanemu elektronicznemu sterownikowi, który może realizowac funkcję sterowania temperatura w pomieszczeniu oraz funkcją sterowania nagrzewaniem pieca w zależności od temperatury zewnętrznej (tzw. sterowanie pogodowe). Sterowanie to jest realizowane indywidualnie do każdego pomieszczenia co dodatkowo powoduje optymalizacje kosztów eksploatacji. Wymaga ono zastosowania tylko czujnika pogodowego typu EK-CPG. Ponadto funkcja sterowania drugą taryfą powoduje, iż ogrzewacz jest łatwiejszy w montażu, niewymagający tak dużych nakładów inwestycyjnych w rozbudowie instalacji sterowniczo-zasilającej w stosunku do tradycyjnych ogrzewaczy.SCHEMAT STEROWANIA PIECAMI AKUMULACYJNYMI
WYPOSAŻENIE DODATKOWE PIECÓW AKUMULACYJNYCH DOA /E
   DANE TECHNICZNE OGRZEWACZY AKUMULACYJNYCH SERII KOA

                                                          DANE TECHNICZNE OGRZEWACZY AKUMULACYJNYCH SERII DOA

                                                           

Przy doborze typu i mocy ogrzewaczy akumulacyjnych należy brać pod uwagę: powierzchnię, wysokość, usytuowanie, przeznaczenie pomieszczenia (wymagana temperatura), ocieplenie budynku, szczelność okien itp. W tabeli danych technicznych podano kubaturę grzewczą przy średnio ocieplonych pomieszczeniach. Są to wartości szacunkowe. Profesjonalnego doboru najlepiej dokona autoryzowany punkt sprzedaży.

Producent udziela na ogrzewacze 36-cio miesięcznej
gwarancji, natomiast na elementy grzewcze zastosowanych
w urządzeniach udziela 60-cio miesięcznej gwarancji
Polityka prywatności        Zastrzeżenia prawne       Polityka plików cookis

Linki:
www.elmix.wroclaw.plwww.ogrzewanieelektryczne.sklep2.pl..www.grzalki.org.pl www.serwisgastronomiczny.pl